Održivi Sistemi

Knjige, kursevi i mašta su nam dosta značili pre nego što smo se bacili na stvaranje održivog imanja. Međutim, ništa ne može zameniti praksu i taj osećaj kada se konačno probudite u svom toplom domu, nezavisni od vodovoda. elektro-mreže i kanalizacije.

Želimo da podelimo naše znanje i iskustvo o sistemima koje smo uspešno primenili u našem domaćinstvu:

  • Projektovanje energetski efikasnih kuća – pasivno grejanje i visoka termoizolacija
  • Sistemi za skupljanje, filtriranje i korišćenje kišnice
  • Zemljani radovi za podizanje otpornosti imanja na suše
  • Sađenje polikultura i šumskih vrtova – pogledajte naš Indeks Biljaka
  • Kompostiranje kuhinjskog, zelenog i ljudskog otpada

Dostupni smo za usluge konsultacija, kao i predavanja na seminarima i skupovima.

Kontaktirajte nas